دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تحویل مرسولات پستی به اداره پست و نحوه رفع اشکال
طبق وعده دبیرخانه کنفرانس تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پژوهشگران و شرکت کنندگان از طریق اداره پست به نشانی پستی شان ارسال شد و کد رهگیری مرسولات پستی در پنل کاربری قسمت پیامها درج گردیده است...


more2017-01-16Voting is7 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
7

نحوه رفع اشکال گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات اعلام شد
کلیه عزیزانی که گواهی ها و سی دی مجموعه مقالات بدستشان رسیده و دارای نقص و ایراد می باشند می بایست حداکثر تا مورخ 9/11/95 در "پنل کاربری" قسمت "وضعیت و هزینه مقالات" رفته و نسبت به تکمیل "درخواست اصلاحات" اقدام نماید و دبیرخانه کنفرانس نیز پس ازپایان مهلت درخواست اصلاحات طی مدت 3 روز کاری نسبت به اصلاحات مورد نیاز اقدام و بسته های جدید را پست می نماید .در پایان ضمن تشکر از کلیه عزیزان درخواست می گردد از هرگونه تماس غیر ضرور با دبیرخانه جدا خودداری گردد.لازم بذکر است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ درخواستی جهت اصلاحات پاسخ داده نخواهد شد.


more2017-01-16Voting is3 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
3

ترجمه تخصصی مقالات
انجام ترجمه مقالات و پایان نامه، انجام پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ کتاب شما


more2017-01-07Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

نام مجلات علمی بین المللی اعلام شد
جهت اطلاع از نام مجلات به پنل کاربری و قسمت پیامها مراجعه گردد...

more2016-12-14Voting is26 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
26

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر