دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

معرفی مرکز ترجمه از طرف همایش
بنا به درخواست تعداد كثيري از دانشجويان مبني بر معرفي مركز ترجمه، ‌تفاهم نامه اي با موسسه ترجمه ابتكار منعقد گرديد مبني بر اين كه مقالات ارسالي كنفرانس به لحاظ زمانی در اولویت بوده و با كيفيت طلايي و با 20 درصد تخفيف ويژه كنفرانس انجام.....


more2016-12-13Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

چاپ رایگان مقالات در فصل نامه "تحقیقات بنیادین علوم انسانی"
مقالات با رویکرد اسلامی به صورت رایگان در فصل نامه ........


more2016-10-26Voting is9 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
9

چاپ رایگان مقالات در "فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی"
مقالات با رویکرد اقتصاد اسلامی به صورت رایگان در "فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی" که درجه علمی-پژوهشی و ISC دارد


more2016-10-26Voting is9 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
9

یکسان سازی نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله در پنل کاربری جهت صدور گواهی پذیرش
با توجه به اینکه گواهی پذیرش مقالات بر اساس اطلاعات موجود در پنل کاربری شرکت کنندگان (نه اطلاعات موجود در مقاله) صادر می گردد، لذا از شرکت کنندگان گرامی درخواست میگردد اطلاعات خواسته شده که در زمان ثبت نام از سوی سیستم همایش در پنل کاربری از شما خواسته میشود را با دقت تمام تکمیل نمایند (به ادامه مطلب مراجعه گردد).


more2016-04-26Voting is6 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
6

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر