دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نام مجلات علمی بین المللی اعلام شد
جهت اطلاع از نام مجلات به پنل کاربری و قسمت پیامها مراجعه گردد...

با توجه به رایزنی های صورت گرفته با مجلات مختلف و پذیرش داوری مقالات کنفرانس مقرر گردیده مقالات پذیرفته شده این کنفرانس در مجلات مذکور به چاپ برسند لذا جهت اطلاع از نام مجلات به پنل کاربری و قسمت پیامها مراجعه گردد.

back2016-12-14Voting is26 time