دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ترجمه تخصصی مقالات
انجام ترجمه مقالات و پایان نامه، انجام پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ کتاب شما

انجام ترجمه مقالات و پایان نامه، انجام پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ کتاب شما با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت توسط گروه مترجمین ایده ماندگار. تلفن تماس 09379168674

تماس:    09128167511
            09379168674


back2017-01-07Voting is0 time