این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کانال تلگرام کنفرانس
کانال تلگرام کنفرانس

 
 
 


 


رئیس کنفرانس:

دکتر غلامرضا معمارزاده

رئیس افتخاری کنفرانس:

دکتر محمدحسن محبیان (معاون اسبق وزیر ارتباطات)

دبیر علمی کنفرانس:

دکتر حسین عظیمی

رئیس کمیته داوران:

دکتر رضا پیرایش

رئیس شورای سیاستگذاری:

دکتر محمدمهدی درویشان پور

دبیـر شورای سیاستگذاری:

دکتر بهادر صادقی (معاون اتاق بازرگانی استان)
روابط عمومی:

مرتضی عظیمی 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات ارسال شد
تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات از طریق اداره پست به نشانی پستی شان ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.
نام و کد رهگیری پستی بسته ها در ادامه مطلب درج گردید.

طبق وعده دبیرخانه کنفرانس تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پژوهشگران و شرکت کنندگان از طریق اداره پست به نشانی پستی شان  ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.

لیست مرتب شده بر اساس نام:


مقصد گیرنده شماره مرسوله
چابهار  ملیحه سراوانی 530699618100049770997119
زاهدان ابراهيم خاشي جمال زهي 530699618100054520098119
نيشابور ابوتراب قاسمي 530699618100169100093111
کوهدشت ابوذر اذربختي 530699618100084900684111
نوشهر ابوطالب محمدي ورکاني 530699618100030970465119
اصفهان احسان بصيري 530699618100194100008119
مشهد احمد شالچيان 530699618100183900009111
کرمانشاه ارزو حسيني 530699618100239800067111
بوشهر ارسلان نامي 530699618100096170075111
مشهد ارمان ميرشاهي 530699618100185050009111
ملارد ازاده فتحي 530699618100131123169119
اروميه اسماعيل اسماعيل پور 530699618100152450057111
ساري اسماعيل رضا زاده 530699618100021920048119
اصفهان اسيه جوادي 530699618100185050008119
مشهد اعظم قزلباش 530699618100179220009111
سمنان اعظم مصباحيان 530699618100231200035119
يزد اعظم هاديان 530699618100155670089119
شيروان اعظم واله 530699618100062500946119
اصفهان افسانه اسدي 530699618100196250008119
کرج افسانه زنديه 530699618100148770003119
اروميه اقبال محمد پور 530699618100155670057111
يزد اکرم تنفتيان 530699618100157820089119
اردبيل الهام ابوالفضلي 530699618100256820056111
زنجان الهام احمدي 530699618100174850045119
گناباد الهام اخلاقي 530699618100110800969111
يزد الهام آذرپور 530699618100162570089119
شيراز-فارس الهام شريفي 530699618100074770007119
اصفهان الهام شيرداني 530699618100197320008119
اهواز الهام غلامي 530699618100213100006111
خرم آباد-لرستان الهام موسوي 530699618100070470068111
آبادان الهام نصاريان 530699618100227520063111
قزوين امنه اکبري 530699618100116250034111
محمديه اميد رمضاني 530699618100103900349111
کرمان اميد مهني 530699618100232270076111
شيراز-فارس امير استخريان 530699618100079150007119
اصفهان امير اقادادي 530699618100189350008119
مشهد امير رجبي 530699618100188270009111
اروميه امير طلا تپه 530699618100156750057111
اروميه امين فرهادي 530699618100153520057111
بهبهان امين فوارق 530699618100207270636111
بيرجند امين کارکن 530699618100057750097119
آبادان امينه ربيعي 530699618100211950063111
کوهدشت اهو موسوي 530699618100087120684111
بابل آرش خالق زاده آهنگر 530699618100034270047119
شيروان آزاده منور 530699618100061420946119
تبريز بابک عطائيه 530699618100113020005119
نيشابور باقر محبوبي فر 530699618100168020093111
گرگان بصيرا قجر 530699618100239800049119
آبادان بهاره اسدي 530699618100212020063111
لار بهروز قناعت پيشه 530699618100095100743119
نورآباد بهزاد زارعيان 530699618100079150683111
اردبيل بهزاد سالمي 530699618100266950056111
اردبيل بهزاد مظفري 530699618100280750056111
برازجان بهمن خواجه پور 530699618100099400756111
شيراز-فارس بهناز زنده 530699618100084900007119
تاکستان بهنام بيگدلو 530699618100117320348111
قائم شهر بهنام صادقي 530699618100019400476119
کرج پريا قريشي 530699618100121000003119
اروميه پريسا ديبا 530699618100144470057111
خوي پريسا رشادت نيا 530699618100259050058111
قزوين پريسا رضايي 530699618100105050034111
تويسرکان پريوش فرج پور 530699618100274920658111
کرمانشاه پريوش فيروزابادي 530699618100237650067111
اسلام شهر پيمان دلير 530699618100132200033119
شهرجديدسهند جعفر نقي زاده 530699618100150300533119
ايوانکي جلال رضايي 530699618100230120359119
اروميه جواد رنجبر 530699618100147700057111
اسلام آبادغرب حامد خبازنيا 530699618100233350676111
کرمان حجت اقاميري 530699618100229670076111
تهران حديث اسدي 530699618100129600000119
ساري حديث آتني 530699618100033200048119
نيشابور حسن بکائيان 530699618100167950093111
رشت حسن کريمي 530699618100067870004119
مرند حسن نجفي 530699618100115170054119
کاشان حسين باغ شيخي 530699618100209420087119
بيرجند حسين بيجاري 530699618100059900097119
ايلام حسين جهاني 530699618100092870693111
اراک حسين حسين نژآد 530699618100245620038119
جيرفت حسين سقازاده 530699618100231200786111
زنجان حسين قهرماني 530699618100171620045119
تهران حسين نوري 530699618100146620000119
قائم شهر حمزه خليلي 530699618100032120476119
کاشان حميد اصالت منش 530699618100198400087119
شيراز-فارس حميد هاشمي 530699618100077000007119
ملکان حميده فيضي 530699618100109350556119
قزوين خديجه شمسي 530699618100114100034111
گراش خير النسا اذر مينا 530699618100096170744119
کاشان دادافريد رضايي 530699618100208350087119
گرمسار داريوش احمدي 530699618100232270358119
زاهدان داود حسيني 530699618100055600098119
نور آباد داود محمدي 530699618100072620735119
اردبيل راحله سليمان زاده 530699618100278220056111
رشت راضيه اشجعي 530699618100066800004119
طبس راضيه مقدس زاده مقدم 530699618100058820979119
همدان رامين فعله گري 530699618100276070065111
يزد رضا احدي 530699618100159970089119
بندرانزلي رضا آداک 530699618100106120043119
تويسرکان رضا توکلي 530699618100271700658111
دوگنبدان رضا حاتمي 530699618100169100758119
کازرون رضا داودي 530699618100098320073119
خوي رقيه صولت فر 530699618100260500058111
اراک رکسانا فارسي 530699618100224300038119
اروميه روح اله اسماعيل زاده 530699618100148770057111
مشهد رويا ماموريان 530699618100187200009111
بندرکنگان زليخا غريبي 530699618100095107557111
قائم شهر زهرا اسدي تلوکي 530699618100026300476119
شاهين شهر زهرا باقري 530699618100203970083119
همدان زهرا بيات 530699618100275000065111
زنجان زهرا جهاني 530699618100176000045119
قم زهرا خزائي 530699618100244550037111
مينو دشت زهرا سرايلو 530699618100217400498119
شيراز-فارس زهرا غضنفري 530699618100085970007119
خرم آباد-لرستان زهرا کرد 530699618100089270068111
تکاب زهرا محمدي 530699618100160420599111
کوهدشت زهرا نجاتي 530699618100078070684111
اروميه زهرا نوري 530699618100145550057111
نيشابور زهره يخداني 530699618100170550093111
زارچ زهير ذاکري 530699618100156758941819
ورامين زيبا اعظمي 530699618100125300337119
بابلسر زينب ناصري 530699618100042250474119
گناباد سارا جوانبخت 530699618100108270969111
گرگان سارا مظلومي 530699618100241320049119
قزوين سارا منجم 530699618100118400034111
شيراز-فارس سارا نامي عنا 530699618100087120007119
شيراز-فارس سارا نعيمي 530699618100086050007119
برازجان سارا هژبريان 530699618100097250756111
بندرعباس ساميه داغ بلندان 530699618100164720079119
اميديه سپيده حسيني 530699618100202906373111
شهر کرد سپيده صفرپور 530699618100166870088119
اردبيل سجاد برندک 530699618100279300056111
مياندوآب سجاد زماني 530699618100159970597111
کرمان سجاد شمسي 530699618100230120076111
فراشبند سجاد غضنفري 530699618100071557477119
ياسوج سجاد کريمي 530699618100168020759119
چالوس سحر حاتمي 530699618100024150466119
اهواز سعيد اميريان 530699618100195170006111
خسرو شهر سعيد ايزدي 530699618100117325355119
رزن سعيد دهقاني 530699618100269176568111
ايلام سعيد رحيمي 530699618100090720693111
مراغه-آذربايجان شرقي سعيد رستمي 530699618100110800055119
قزوين سعيد زارع پور 530699618100101750034111
گرگان سعيد سقايي 530699618100218470049119
زنجان سعيد يلجوقي 530699618100173770045119
تهران سعيده عليپور 530699618100122070000119
سرخرود سلمان عمراني فر 530699618100029524634119
رشت سليمان کابيني 530699618100108270004119
کرمان سليمه شادکام 530699618100225370076111
شيراز-فارس سمانه رييسي 530699618100083820007119
شيراز-فارس سمانه زراعت پيشه 530699618100090720007119
خرم آباد-لرستان سمانه قهرماني 530699618100083820068111
رشت سميرا اکبرپور 530699618100102820004119
اصفهان سميه حسيني 530699618100193020008119
همدان سميه مرادنيا 530699618100267020065111
اهواز سهام سياحي 530699618100197320006111
اصفهان سهيلا بصيري 530699618100190800008119
بندرماهشهر سهيلا حيدري 530699618100192950635111
قزوين سونيا طارميان 530699618100104970034111
سلماس سيامک حبيبي 530699618100161500588111
خوي سيامک شري زاده 530699618100257900058111
بندرانزلي سيامک گنجه اي 530699618100107200043119
دهدشت سيد حسين محدث 530699618100229670757119
بابل سيد مجتبي کاوسي داودي 530699618100043320047119
ساري سيد محمد سيدي تاجي 530699618100047620048119
يزد سيد مهدي حسيني ابراهيم آبادي 530699618100161500089119
اراک سيده زهرا مير اشرفي 530699618100244550038119
بابل سيده فاطمه آقاجاني مير 530699618100037500047119
شهرضا سيروس نادري 530699618100204050086119
زنجان سيمين به دخت 530699618100175920045119
لردگان سيمين عکاشه 530699618100165800889119
مشهد سينا اکبرزاده 530699618100180670009111
دامغان سينا مظهري 530699618100234420367119
رشت شادپور قلي پور 530699618100104970004119
تبريز شادي عرفاي 530699618100118400005119
اهواز شايسته معيري 530699618100209420006111
لار شبنم زارع 530699618100094020743119
کرج شبنم کاظمي 530699618100141250003119
حبيب آباد شريفي زهره 530699618100179228346119
مشهد شهربانو رجايي 530699618100177070009111
کرج شهرزاد اسلاميان 530699618100136500003119
تهران شهناز دوستي 530699618100127450000119
آمل شهين سليماني 530699618100020850046119
مهاباد-آذربايجان غربي شيدا حبيبي 530699618100162570059111
شيراز-فارس شيدا طاهري 530699618100078070007119
اصفهان شيرين طالبي 530699618100178150008119
شيراز-فارس صادق جعفري 530699618100082750007119
آغاجاري صغري قنواتي 530699618100199470637111
گرگان صغري ورخور 530699618100219550049119
گنبد کاووس طاهر اسکندرلي 530699618100227520497119
کرج طاهره امين زاده 530699618100140170003119
بابلسر طاهره آخوند زاده 530699618100046550474119
کاشان طلا فتح الهي 530699618100207270087119
ساري طه طلايي راد 530699618100027370048119
شيراز-فارس طيبه فرهادي 530699618100088200007119
همدان عاطفه خوانساري 530699618100268100065111
خرم آباد-لرستان عاطفه ياوري 530699618100072620068111
مشهد عامل رياضت 530699618100178150009111
مشهد عباس موسوي 530699618100173770009111
اصفهان عباسعلي جمشيدي 530699618100192950008119
گرگان عباسعلي شيخ 530699618100220000049119
بوشهر عبدالحسين انصاري 530699618100098320075111
اهواز عبدالصمد معقولي 530699618100193020006111
اهواز عبدالکريم بهزادي 530699618100204050006111
کاشمر عصمت زاده عبداله 530699618100109350967111
بيرجند عطيه عابديني 530699618100060350097119
کرج عظيمه خليلي 530699618100123150003119
اروميه علي ابراهيمي 530699618100151370057111
سنندج علي اصغري 530699618100247770066111
کرمان علي ترک زاده 530699618100220000076111
تبريز علي راستي 530699618100153520005119
بم علي رشيدي 530699618100221070766111
سقز علي صابري 530699618100246700668111
بندرانزلي علي عليزاده کياشي 530699618100065720043119
ميبد علي فاضل يزدي 530699618100160420896119
بابل علي فرج پور آهنگر 530699618100044400047119
پارس آباد علي گل پرور 530699618100262650569111
اهواز علي مزبان پور 530699618100196250006111
کرمانشاه علي نادري 530699618100235500067111
دره شهر علي هاشمي 530699618100091800696111
رشت عليرضا پياب نما 530699618100068950004119
شوشتر عليرضا جعفري 530699618100215250645111
کرمانشاه عليرضا مرادي 530699618100240250067111
تهران عليرضا مرادي 530699618100145550000119
زاهدان علی داودی 530699618100050220098119
بابل غلامرضا اصغري 530699618100035350047119
ياسوج غلامرضا تندپور 530699618100167950759119
بيجار فاطمه اکبري 530699618100245620665111
رشت فاطمه برزگر 530699618100101750004119
قزوين فاطمه حميدي 530699618100254670034111
کرج فاطمه رسول زاده 530699618100120920003119
اروميه فاطمه رضايي 530699618100146620057111
مشهد فاطمه رضوي زاده 530699618100189350009111
قزوين فاطمه سرابي 530699618100130050034119
زرين شهر فاطمه فقيديان 530699618100202900847119
کرج فاطمه لطف الهي 530699618100137570003119
اهواز فاطمه مهران فرد 530699618100205120006111
شهريار فائزه خدابنده لو 530699618100142320335119
کردکوي فائزه کيا 530699618100238720488119
کرج فرامرز شريفي 530699618100138650003119
آمل فرزانه اسمعيل زاده 530699618100041170046119
اهواز فرزانه باقري 530699618100203970006111
قزوين فرزانه کاکاوند 530699618100107200034111
خرم آباد-لرستان فرزانه کشوري 530699618100075850068111
نظرآباد فرشاد اسماعيلي 530699618100143400333119
قم فرشته فلکيان 530699618100241320037111
يزد فرشته معمار 530699618100163650089119
بابل فرشيد داداش زاده 530699618100039650047119
شيراز-فارس فرشيد قاسمي 530699618100089270007119
اروميه فرناز جعفري 530699618100150300057111
ازنا فرهاد بيرانوند 530699618100071550687111
اروميه فرهاد نزاد ايراني 530699618100149850057111
تهران فرهاد واشقاني 530699618100128520000119
اهواز فرهاد يعقوبي نژاد 530699618100208350006111
مشهد فريبا سيادتي 530699618100172700009111
شاهرود فريده رادمهر 530699618100235500036119
گرگان فريده قنبري 530699618100210870049119
مشهد فهيمه عدالتي 530699618100174850009111
تقي اباد-گلستان فهيمه قلچ لي 530699618100226454937119
بوکان فواد کوهزادي 530699618100163650595111
شيراز-فارس کاظم فريدوني 530699618100081670007119
جهرم کامران ترابي 530699618100073700074119
اليگودرز کاميار قاضي 530699618100073700686111
ملاير کوروش کوليوند 530699618100282900657111
بوئين زهرا کيميا اسدزاده 530699618100102820345111
شيراز-فارس گيتي اشرف 530699618100080600007119
تبريز لاله طبقچي 530699618100112950005119
اردبيل ليلا بدلي 530699618100265870056111
هاديشهر ليلا پاکي 530699618100111870543119
اروميه ليلا زينال زاده 530699618100143400057111
کوهدشت ليلا شهبازي 530699618100088200684111
تبريز ليلا عباسي 530699618100152450005119
بجنورد مجيد اماني 530699618100063570094119
مشهد مجيد شعيبي 530699618100191870009111
محمديه مجيد شهسواري 530699618100100670349111
نيشابور مجيد طاغوني 530699618100166870093111
اردکان-يزد مجيد علي محمدي 530699618100097250895119
ابهر مجيد غنيمتي 530699618100177070456119
ساوه مجيد مرادي 530699618100223220039119
نوشهر محدثه ملايي کندلوسي 530699618100038570465119
کيش محسن جهاني 530699618100149850794119
اردبيل محسن رحيمي 530699618100281820056111
کوهدشت محسن رضايي 530699618100081670684111
قزوين محسن شريفي 530699618100252520034111
سبزوار محسن هاشمي 530699618100112950096111
قم محمد اصغري 530699618100243470037111
اصفهان محمد بهرام فر 530699618100191870008119
مينو دشت محمد پناهي 530699618100225370498119
کلاله محمد جهان تيغ 530699618100247770499119
تنکابن محمد حسين حسينقلي نژاد 530699618100025220468119
شهرضا محمد حسين رحمتي 530699618100205120086119
شيراز-فارس محمد حسين ماهيانه 530699618100075850007119
فردوس محمد حسين مرادي  530699618100064650977119
اردبيل محمد صمدي 530699618100263720056111
آران و بيدگل محمد علي خوبي 530699618100181750874119
بندرترکمن محمد علي نژاد 530699618100240250489119
کردکوي محمد غلامرضا پور 530699618100242400488119
تنکابن محمد فدايي 530699618100022000468119
بابل محمد فلاح خورشيدي 530699618100028450047119
تويسرکان محمد کياستي 530699618100273850658111
نهاوند محمد کياني 530699618100270620659111
کوهدشت محمد ميرزايي 530699618100082750684111
کرج محمد ميرزايي 530699618100144470003119
بهبهان محمد هنديجاني 530699618100210870636111
مشهد محمدرضا حقدادي 530699618100171620009111
مشهد محمدرضا طباطبايي 530699618100186120009111
سراوان-سيستان و بلوچستان محمدرضا نعيمي 530699618100052370995119
اصفهان محمدرضا نيلفروشان 530699618100188270008119
تويسرکان محمدظاهري 530699618100272770658111
کرج محمود اقايي 530699618100135420003119
سردشت-آذربايجان غربي محمود حسن زاده 530699618100158900596111
گرگان مرجان چمني 530699618100215250049119
گرگان مرجان چمني 530699618100246700049119
اصفهان مرجان حکيمي 530699618100180670008119
همدان مرجان يزدان پور 530699618100277150065111
زرين شهر مرضيه کرمي 530699618100201820847119
رودسر مريم ابراهيمي 530699618100100670448119
کرمان مريم پاکزاد 530699618100222150076111
اصفهان مريم پور کسري 530699618100186120008119
مسجدسليمان مريم رحيمي 530699618100198400649111
مسجدسليمان مريم رحيمي زاد 530699618100228600649111
خرم آباد-لرستان مريم موسوي 530699618100074770068111
شازند مريم ميرسميعي 530699618100221070386119
گرگان مريم ناطقي 530699618100212020049119
ابهر مريم يارقلي 530699618100170550456119
زاهدان مریم مالکی 530699618100051300098119
کرمان مژده سلاجقه 530699618100226450076111
کاشمر مژگان خداداي 530699618100111870967111
زاهدان مژگان شهرکي 530699618100053450098119
اصفهان مژگان طهماسبي 530699618100183900008119
اراک مسعود سيدي 530699618100228600038119
مشهد مشهد حرعاملي 530699618100181750009111
سبزوار مصطفي علمي مقدم 530699618100040100096119
کوهدشت مصطفي گراوند 530699618100085970684111
نظرآباد مصطفي منصوري 530699618100134350333119
سرآبله معصومه بساط 530699618100094020695111
کرمانشاه معصومه بلوري 530699618100238720067111
کوهدشت معصومه تيموري 530699618100080600684111
کوهدشت معصومه دوسه پور 530699618100076920684111
تهران معصومه کشاورز 530699618100139720000119
قزوين معصومه ميرزايي 530699618100113020034111
قزوين منا مهدوي 530699618100115170034111
مشهد منصوره ابراهيمي 530699618100184970009111
علي آباد منصوره صادقي 530699618100213100494119
کرمانشاه منوچهر رضايي 530699618100234420067111
کرمان منيره بلوچي 530699618100224300076111
دامغان منيره مطهري نژاد 530699618100233350367119
کاشان مهدي امامي 530699618100206200087119
مسجدسليمان مهدي جزايري 530699618100206200649111
آزاد شهر مهدي حسيني 530699618100214170496119
مشهد مهدي شخص 530699618100175920009111
قائم شهر مهدي عليپور 530699618100023070476119
مشهد مهدي کريمي 530699618100190800009111
هشترود مهدي مروتي 530699618100048700557119
قزوين مهدي نصرالهي 530699618100106120034111
کوهدشت مهدي نظري 530699618100086050684111
کرج مهدي وزيري 530699618100147700003119
ايلام مهدي ويسه 530699618100093950693111
گنبد کاووس مهران جرجاني 530699618100211950497119
اهواز مهران حافظي 530699618100201820006111
قزوين مهرداد ملک محمدي 530699618100253600034111
رشت مهرزاد عبداله زاده 530699618100103900004119
قزوين مهسا پاکزاد 530699618100251450034111
بروجرد مهناز بهرامي 530699618100077000069111
سنندج مهناز بهزاد پور 530699618100249920066111
تهران مهناز خراساني 530699618100126370000119
اصفهان مهنوش اميني 530699618100187200008119
شيراز-فارس مهنوش مهران 530699618100076920007119
زارچ مهوش عباسي 530699618100158908941819
قوچان موسسه حکيم 530699618100119470947111
قزوين موسي انصاري 530699618100250370034111
آبادان موسي قاسمي 530699618100200750063111
مشهد مياسه ناظم 530699618100176000009111
اسلام شهر ميثم معتمد 530699618100133270033119
اهواز ميلاد غلامي 530699618100223220006111
کاشان ميلاد کاظمي 530699618100200750087119
بابل ميلاد کلاگر 530699618100031050047119
اقباليه مينا راهدار 530699618100255753417111
اصفهان نازيلا ريگي 530699618100195170008119
ساوه ناهيد بوستان 530699618100222150039119
اهواز نبي اله عرب زاده 530699618100214170006111
مشهد ندا جعفري 530699618100182820009111
اردبيل ندا ذوالفقار 530699618100261570056111
کرمان ندا قزلباش 530699618100219550076111
کرمانشاه نرگس ازادي 530699618100236570067111
زنجان نرگشس صديقيان 530699618100172700045119
اصفهان نسيبه لطفي 530699618100182820008119
اردبيل نعيمه تذکري 530699618100264800056111
سنندج نگار رضائي 530699618100248850066111
شيراز-فارس نوراله حسني 530699618100093950007119
کاشان نيره قدوسي 530699618100199470087119
لنگرود هاجر رضايي 530699618100105050447119
شيراز-فارس هادي اسيفي 530699618100091800007119
گنبد کاووس هادي دادخواه 530699618100216320497119
گرگان هادي فرخي 530699618100236570049119
تربت حيدريه هادي فرخي 530699618100237650095119
تبريز هادي محمديان 530699618100116250005119
خوي هانيه مقني 530699618100258970058111
گوگان هاي اميرنيا 530699618100151375376119
اهواز هدا شريفي 530699618100194100006111
گلپايگان وجيهه غفاري 530699618100184970877119
اراک وحيد کمند لويي 530699618100243470038119
شيراز-فارس ويدا مصلي نزاد 530699618100092870007119
تبريز ياسر توبه 530699618100114100005119
اروميه ياسر حسن پور 530699618100154600057111
مراغه-آذربايجان شرقي ياسر نصرت 530699618100119470055119
تبريز يزد 530699618100154600005119
اروميه يوسف پاشازاده 530699618100157820057111
تهران يوسف صديقي 530699618100124220000119
قم يوسف فراهاني 530699618100242400037111


به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند آندسته از عزیزانی که گواهی های پذیرش و سی دی مجموعه مقالات آنها به دستشان رسیده ولی دارای ایرادات نوشتاری و ... می باشد و همچنین عزیزانی که هزینه های مقالات را پرداخت نموده ولی نام انها بنا بر هر دلیلی در لیست نیست و گواهی و سی دی مجموعه مقالات بدستشان نرسیده می توانند از طریق ایمیل eslahconf@gmail.com و باعنوان کد مقاله،نام نویسندگان،عنوان مقاله و شماره تماس درخواست اصلاحات نمایند واز  طریق "پنل کاربری" » "وضعیت و هزینه مقالات" در بخش "هزینه های مربوط به این مقاله " نسبت به پرداخت هزینه اصلاحات اقدام نمایند.
جهت پیگیری درخواست های خود ازطریق شماره تلفن 09100459295 بین ساعات 15 تا 18 (به جز ایام تعطیل) تماس و یااز طریق همین تلفن از طریق پیامک در طول روز  اقدام نمایند


 
  -از تماس با سایر شماره های دبیرخانه اکیدا خودداری گردد

 

با تشکر
دبیر خانه کنفرانس


back2017-09-17Voting is3 time