این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کانال تلگرام کنفرانس
کانال تلگرام کنفرانس

 
 
 


 


رئیس کنفرانس:

دکتر غلامرضا معمارزاده

رئیس افتخاری کنفرانس:

دکتر محمدحسن محبیان (معاون اسبق وزیر ارتباطات)

دبیر علمی کنفرانس:

دکتر حسین عظیمی

رئیس کمیته داوران:

دکتر رضا پیرایش

رئیس شورای سیاستگذاری:

دکتر محمدمهدی درویشان پور

دبیـر شورای سیاستگذاری:

دکتر بهادر صادقی (معاون اتاق بازرگانی استان)
روابط عمومی:

مرتضی عظیمی 
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 کمیته علمی کنفرانس : دکتر اتابک منفردی

دکتر محمدمهدی درویشان پور

دکتر حسین عابدی

دکتر محمدجواد کاملی

دکتر مجید داداشی نسب

دکتر غلامرضا معمارزاده

دکتر رضا پیرایش

دکتر حسین عظیمی

دکتر امیر غفوریان

دکتر بهادر صادقی

دکتر اقدم محمدلو

دکتر مهدی ذوالفقاری 

دکتر نادر نقش بندی

  ناهید صباحی


دکتر احمد راه چمنی