دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

Home > تماس با ما
.: تماس با ما

 وب سایت: ACONF.ir
ایمیل: info@aconf.ir

تلفن: 88063510
(ساعات اداری از 8:30 صبح تا 4:30 بعدازظهر)

تلفن اطلاع رسانی:09193223870
(ساعات غیراداری از 17 تا 19)

آدرس دبیرخانه:
تهران - عباس آباد